Wolfram Mathematica 13.1.0

Wolfram Mathematica 13.1.0

Wolfram Research, Inc. – Freeware – Windows Linux
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Mathematica Player là một sáng tạo mới mất trên các ứng dụng xem.
Chứ không phải chỉ là một độc giả, như Acrobat Reader, hoặc một thời gian chạy mỏng, giống như Flash Player, máy nghe nhạc Mathematica có đầy đủ động cơ Mathematica nhúng ngay đó--đã sẵn sàng để làm cho tài liệu nào còn sống hoặc để điện applet. (Tất nhiên, đừng quên nó có thể đọc máy tính xách tay quá!)

Bởi vì các cầu thủ tương tác tài liệu dễ dàng như vậy để thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ Mathematica, hàng ngàn các đã tự do có sẵn tại dự án cuộc biểu tình Wolfram--với hơn được cung cấp mỗi ngày bởi các nhà nghiên cứu, giáo dục, sinh viên và các chuyên gia.

Tổng quan

Wolfram Mathematica là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Wolfram Research, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Wolfram Mathematica là 13.1.0, phát hành vào ngày 01/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Wolfram Mathematica đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux.

Người sử dụng của Wolfram Mathematica đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Wolfram Mathematica!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Wolfram Mathematica cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại